Sedumtak

Vi på Gullbergs plåtslageri har lång erfarenhet av att lägga sedumtak och kan hjälpa till med allt från mindre till större arbeten. Vi arbetar främst med Veg Tech, svensk sedumtak-producent.

Gullbergs plåtslageri arbetar med Veg Tech